Case Study:

Enterprise BI Solution för ett företag inom data hosting

Beskrivning

Lösningen består av flera ETL-processer för datainsamling från flera källor och att bygga en uppsättning Microsoft SSAS-kuber som konsumeras av olika klienter som Tableau och Excel.

Utmaningar

Utmaningen var att tillhandahålla tillförlitlig och performant datakälla för data-multipla visualiseringsverktyg, analys och validering av en stor mängd data, samlade data från flera källsystem (SAP, olika RDBMS, SalesForce, Splunk, WebServices, CSV, Excel, Sharepoint). Efter det behövde vi anpassa den dagliga dataimporten och -bearbetningen till ett 24 timmars schema, uppdatera uppgifterna dagligen för flera tidszoner över hela världen. Vi har också problem med att ge tillgång till känslig information baserad på behörighetsroller och ge tillgång till olika team i olika stadier.

Lösningar

Konfigurera säkerhetsmekanismen för att maskera känslig data beroende på användarrättigheter. Utveckling av en mycket flexibel och performant ETL-lösning för datainsamling från olika källor. Utveckling av Microsoft SQL Server Analysis Services-kuber. Flexibla aviseringar för specialevenemang. 24×7 On Call Support tillhandahålls av ett dedikerat team. Flera miljöer för utveckling, testning, scen och produktion. Ge en ad-hoc-miljö för andra team. Utveckla inkrementell dataimport som utförs parallellt och lägg till index där så är lämpligt.

Teknologier

SQL Server
SQL Server Analysis Services SQL Server Integration Services
Reporting Services
NetApp
SnapManager för Microsoft SQL
Server ETL Tableau
Power BI
Excel Splunk
Pentaho
Java
Groovy
Junit
Jetty
Tomcat
Jenkins
Maven
Kontinuerlig integration