Case Study:

Datamart lösning för professionella service företag

Beskrivning

Lösningen innehåller multipla ETL-processer för att aggregera data från många källor. Lösningen bygger en uppsättning Microsoft SSAS cuber som används på olika klienter som Tableau och Excel.

Utmaningar

Utmaningen var att ta fram säkra och kraftfulla data sources för ”data multipel visiualisations tools”, analyser och validering av en stor mängd data, aggregerad data från multipla källor (SAP, plocka RDMBS, SaleForce, Splunk, webservices, CSV, Excel, Sharepoint).

Därefter behövde vi anpassa kontinuerlig import och processing till ett 24 timmars schema och uppdatera datan på daglig basis för multipla tidszoner i världen. 

Det var också en utmaning att bevilja access til känslig data baserat på auktoriserade roller och på ett säkert sätt ge access till olika team i olika stadier av arbetet.

Lösningar

Konfigurera säkerhetsmekanismer för att skydda känslig data beroende på användarnas accessrättigheter. Utveckla en väldigt flexibel och kraftfull ETL-lösning för data aggregering från olika källor. Utveckla Microsoft SQL serveranalys och servicekuber.

Flexibla notiser för speciella händelser. 24/7 On Call support levererat av dedikerat team. Multipla miljöer för utveckling, testing, stage och produktion. Erbjuda en ad-hoc miljö för andra team. Utveckla incremental data import som utförs parallellt  och adderar index på ett lämplig sätt.

Teknologier

SQL server
SQL server analys services
SQL  server integration services
Reporting services
NetAPP SnapManager for Microsoft SQL server
ETL
Tableau
Power BI
Excel
Splunk
Pentaho
Java
Groovy
Junit
Jetty
Tomcat
Jenkins
Maven
Continuous integration