Case Study:

Trade Intelligence System för Government Agencies

Beskrivning

Konceptuell design, implementering och introduktion av ett Trade intelligencesystem för myndigheter. Integration av handelsdata från olika strukturerade och ostrukturerade källor och konstruktion av ett avancerat analys- och rapporteringsstem.

Utmaningar

Vi ombads bygga en lösning som är lätt att förstå och använda för personer utan tidigare erfarenhet av BI-världen och integrera strukturerad och ostrukturerad data från många olika webbplatser, samtidigt som vi ger en intiativ tillgång till information för affärsbeslut i rätt tid.

Lösningar

Utveckling av en online-plattform för att centralisera systemets analys och rapporteringsfunktion. Utveckling av anpassade konfigurerbara webcrawlers för att få strukturerad och ostrukturerad data från olika webbplatser. Integrera data som erhållits via e-post och RSS-feeds. Utveckling av en serie ETL-processer för att bygga ett datalager.

Utveckling av Microsoft SSAS-kuber. Tillhandahåller en omfattande uppsättning rapporter för DeltaMaster-visualiserings och analysverktyg. Implementera en anmälningsmekanism och en automatisk nyhetsbrevsgenerering och publicering samt underhåll och support.

Teknologier

Microsoft SQL-server
Microsoft SQL server
Analysys services
Microsoft SQL server integration Services
Reporting 
Services
Delta master
Excel
Microsoft Sharepoint
C#
NET
Framework
Entity Framework
.ASP
.NET
MVC